Nova publikacija u sunakladi Zavoda – objavljen Zbornik radova s IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine posvećenog Hrvatima u Podunavlju

Objavljeno: 27.11.2013. Pregleda: 48

Muka zbornik2013-naslovnica-mPotkraj mjeseca studenoga 2013. godine iz tiska je izašao Zbornik radova s IX. međunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske baštine „Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju“, koji je održan od 10. do 13. svibnja 2012. godine u Zagrebu i Somboru, u suorganizaciji udruge „Urbani Šokci“ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Zbornik je obima 500 stranica, a objavljen u sunakladi Udruge „Pasionska baština“ iz Zagreba i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Nastao je kao rezultat međunarodne suradnje u području znanosti ovih dviju organizacija.

Dvadeset i sedam znanstvenih i stručnih radova na tematiku iz pasionske baštine, koje prate sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljeno je u nekoliko tematskoznanstvenih cjelina („Povijest“, „Književnost“ i „Muzikologija“), što znači da je Zbornik interdisciplinarni po naravi. Zbornik sadrži još i „Predgovor“ urednika mr. sc. Joze Čikeša te putopis Smiljane Šunde „Hej salaši… (ili: oko simpozija Pasionska baština, Sombor – svibanj 2012.)“ (str. 477-492) i foto zapis Stjepana Pepeljnjaka (str. 493-500).

Od radova koji su od neposrednog značaja za povijest i pasionsku baštinu, ali i kulturu i umjetnost u cjelini, Hrvata u ugarskom Podunavlju te Vojvodini izdvajaju se sljedeći. U skupini radova iz povijesti, prof. dr. Ivan Balta piše na temu „Zapisi o migracijama i životu Šokaca u kućnim zadrugama od Bosne i Slavonije do Bačke“ (str. 9-24), prof. Vlasta Markasović i Tomo Šalić autori su rada „Doseljavanje bačkih Šokaca u istočnu Slavoniju“ (str. 25-62). Živko Mandić autor je rada „Prijelaz santovačkih Hrvata na pravoslavlje potkraj 19. stoljeća“ (str. 81-98), dok Zdravka Bušić piše o „Naseljavanju hercegovačke djece na područja Slavonije, Srijema, Banata i Bačke u vrijeme godina gladi (1917.-1920.) – Fra Didak Buntić – hercegovački Mojsije (1871.-1922.)“ (str. 99-109). Surčinski svećenik Marko Kljajić piše na temu „Pobožnost križnog puta i pasionska sakralna umjetnost u Srijemu(str. 128-136), Zvonimir Pelajić autor je radnje „Tragom križnog puta i kalvarija u Baču, Plavni, Vajskoj i Bođanima“ (str. 137-149), a Ivan Andrašić „Korizma u Sonti“ (str. 150-152). Prof. dr. Adalbert Rebić autor je rada na temu „Progon bačkih Nijemaca iz Filipova (Philipsdorf) potkraj i poslije Drugog svjetskog rata“ (str. 153-164), a Slavko ŽebićMuka naša gibaračka priča u dvije slike“ (str. 165-176), koja govori na najnovijem stradanju Hrvata iz ovoga mjesta u Srijemu.

Iz područja književnosti, za vojvođanske Hrvate važni su sljedeći objavljeni radovi u ovome Zborniku: dr. sc. Hrvojke Mihanović SalopekPasionske pjesme Lajče Budanovića u kontekstu hrvatske crkvene himnodije“ (str. 216-227), Tomislava ŽigmanovaKrižni putovi u nabožnoj književnosti podunavskih Hrvata“ (str. 228-238), Katarine ČelikovićPasionske teme u kalendaru Subotička Danica(str. 239-246), Đure FrankovićaSunce se raduje Marijinu rođenju... Gospa, Isus i Nedjelja u suncu“ (str. 247-256), dr. sc. Sanje VulićPučka blagdanska imena korizmenih nedjelja i svetoga trodnevlja kod Hrvata u Mađarskoj“ (str. 257-268), Marije ŠeremešićŽivot na tamnoj cesti“ o pjesniku Stipanu Bešlinu (str. 269-278) te Ljiljane SabljakKnjiževna Pasionska baština koliko se Hrvati čitaju i poznaju u Republici Hrvatskoj i Vojvodini pogled iz Narodne knjižnice“ (str. 279-288).

Na koncu, iz muzikologije značajni su radovi dr. sc. Darka ŽubrinićaJosip Andrić, istaknuti hrvatski muzikolog, skladatelj i pisac iz Bačke i autor prve povijesti slovačke glazbe“ (str. 310-322), zatim Josipa JerkovićaDr. Josip Andrić glazbenik s tematikom zavičaja“ (str. 323-370), dr. sc. Rozine Palić JelavićGlazbeni prinosi Ivana Galovića, karmelićanina, oca Alberta od Blažene Djevice Marije“ (str. 371-429), mr. sc. Miroslave Hadžihusejnović ValašekCrkvene pučke pjesme Slavonije, Baranje i Srijema kao kulturno dobro nacrt problematike – stara i nova crkvena pučka glazba“ (str. 430-460), Milice Klaić TarađijaPoslušajte, braćo mila, gorku muku Gospodina, Isukrsta Božjeg Sina...“ (str. 461-464) te Krunoslava ŠokcaKorizmeni pučki napjevi Šokaca u Slavoniji, Baranji, Srijemu i Bačkoj i ansambl Lado“ (str. 465-475).

Zbornik se po cijeni od 1.000 dinara može nabaviti u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Obaveštenje o kolačićima