Novi broj časopisa Godišnjak za znanstvena istraživanja 13

Objavljeno: 05.08.2022. Pregleda: 223

Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata broj 13 tiskan je u srpnju 2022. godine. I ovaj broj Godišnjaka slijedi uređivačku koncepciju časopisa te na više od 330 stranica objavljuje 11 znanstvenih i stručnih radnji koje tematiziraju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti.

Sadržaj Godišnjaka 13 podijeljen je u šest tematskih cjelina, u kojima su prvoobjave suradnika ovog časopisa, značajne za sve subetničke skupine Hrvata u Vojvodini.

Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji naslov je prve cjeline u kojoj je šest radnji, a otvara ju suradnik iz Zagreba Mario Bara radom Autohtonost i migracije: Hrvati u ugarskom Podunavlju  (str. 9-44). Ladislav Heka iz Segedina piše o aktualnoj temi, popisu stanovništva, ali iz ranijeg razdoblja, Popis stanovništva iz 1910. i njegove povijesne i pravno-političke reminescencije (str. 45-71), a ravnatelj subotičkog arhiva tematizira obrazovanje u radu Crtice o osnovnim školama u Subotici nakon promjene imperija (1918. – 1920.) (str. 73-96). U radu Roberta Skenderovića otkriva se Važnost i simbolika pjevanja hrvatske himne u crkvi sv. Roka u Subotici 17. studenoga 1918. godine (str. 97- 106). Još jedno neobično otkriće nalazi se u radu povjesničara Vladimira Nimčevića pod naslovom Gazda Marko – politička karijera jednog prvaka bačkih

Hrvata od 1918. do 1939. (str. 107-118). Tema redovničkih zajednica bila je zanimljiva Ivanu Armandi te donosi novi rad pod naslovom Bačke sestre u Hrvatskom zagorju. Filijala Družbe sestara Naše Gospe u Sopotu (1943. – 1945.) (str. 119-135).

U drugoj cjelini pod nazivom Povijesna građa Dalibor Mergel je priredio zapis u kojem otkriva kako je i što pisao Miša Brajac o „Starčevačkoj republici“ (str. 139-150).

U trećoj cjelini Jezikoslovlje dva su rada koja donose prinose jezikoslovnoj tematici Hrvata u Vojvodini. Perica Vujić bavi se djelom narodnog preporoditelja u radu pod naslovom Pasivne rečenice Ivana Antunovića u romanu Posliednji Gizdarev (str. 153-166), a svoj kraći prilog daje Emina Berbić-Kolar na temu Prilog proučavanju monoštorskoga govora – fonološki opis (str. 167-171).

Sociokulturna antropologija i etnologija naziv je četvrte cjeline u kojoj dr. sc. Milana Černelić svojim radom predstavlja desetogodišnji projekt pod naslovom Završena etnološka istraživanja vojvođanskih Hrvata (str. 175-188). Istraživanja su, na inicijativu i uz potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, započela 2011. godine i trajala su do 2021. godine, a provedena su među podunavskim Bunjevcima i Šokcima te srijemskim i banatskim Hrvatima.

U petoj cjelini Bibliografija, Katarina Čeliković donosi rad Bibliografski prinos o banatskim Hrvatima u Vojvodini (str. 191-219), najmalobrojnijoj regionalnoj skupini Hrvata u Srbiji.

U šestoj cjelini Prikazi knjiga (str. 223-261) nalazi se trinaest prikaza znanstvenih i publicističkih djela o vojvođanskim Hrvatima koje potpisuju Davor Bašić Palković, Katarina Čeliković, Ljubica Vuković Dulić, Dominik Deman, Sonja Periškić Pejak, Dako Baštovanović, Klara Dulić Ševčić, Vladimir Nimčević, Marko Tucakov i Tomislav Žigmanov.

Godišnjak br. 13 završava Dodatcima (str. I-LXX) u kojima su Upute suradnicima Godišnjaka za znanstvena istraživanja te popis svih knjiga u (su)nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Godišnjak se objavljuje u nakladi od 300 primjeraka uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu. Može se nabaviti u prostorijama Zavoda (Laze Mamužića 22, Subotica) ili naručiti putem elektroničke pošte, telefonom ili klikom na opciju Naruči na web stranici Zavoda. Cijena primjerka je 1000,00 dinara.

ZKVH

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
  • Izložba Vrijeme nade – slamarska umjetnost NKB Hrvata Bunjevaca i Ukrajinaca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima