Održan redoviti radni susret hrvatskih kulturnih udruga - Programsko povezivanje kao imperativ

Objavljeno: 14.03.2012. Pregleda: 47

Izrada kalendara stalnih kulturnih manifestacija Hrvata u Vojvodini, obilježavanje Godine hrvatskih velikana u Vojvodini te modeli prikupljanja sredstava za programe udruga u kulturi bile se glavne teme redovitog radnog susreta s predstavnicima hrvatskih kulturnih udruga koji je 10. ožujka 2012. godine organizirao Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem.

Na susretu u Hrvatskoj čitaonici u Subotici okupili su se predstavnici 24 udruge, više od polovice svih udruga od njih 39 kojima je kultura primarno područje djelovanja, a bilo je primjetno odsustvo predstavnika srijemskih udruga. Susretu je nazočila i konzulica Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Vesna Njikoš Pečkaj.

Kako je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata krajem godine u suradnji s udrugama sačinio radni kalendar svih planiranih manifestacija za ovu godinu, uvodničarka prvoga dijela susreta, Katarina Čeliković, menadžerica kulturnih aktivnosti Zavoda, obrazložila je potrebu izrade svojevrsne agende kulturnih događaja Hrvata u Vojvodini sa stalnim, odnosno glavnim manifestacijama. Postojeći kalendar sadrži 131 manifestaciju od kojih je, prema mišljenju predstavnika udruga, polovica svrstano u glavne.

susret s udrugama10.03.2012.-3„Predstavnici udruga pokazali su spremnost za izradu reprezentativne agende kulturnih događaja, te želju za postojanjem zajedničkih godišnjih manifestacija koje bi svima omogućile bolju i veću vidljivost kako u srbijanskoj javnosti, tako i u Republici Hrvatskoj. Podsjetili smo na kriterije po kojima su glavne manifestacije one od pokrajinskog značaja, koje se redovito održavaju najmanje pet godina i koje okupljaju veći broj udruga i njihovih članova, kao i one koji pretpostavljaju kvalitetu i trajnost posljedica, kao što su knjiga, film, CD, slika, istraživanje ... Prepoznata je također potreba ukrupnjavanja scene i zajedničkih nastupa kako zbog kadrovskih deficita tako i zbog financijskog aspekta. Tako će se u skorije vrijeme održati sastanci s predstavnicima onih udruga koji imaju dramske skupine radi dogovora o godišnjim smotrama, a slično će biti i s predstavnicima koji njeguju folklor i tamburašku glazbu", kaže Katarina Čeliković.

Zavod će u komunikaciji s udrugama čiji predstavnici nisu bili na susretu nastaviti usuglašavanje oko kalendara glavnih godišnjih manifestacija, te nakon toga kalendar putem medija plasirati široj javnosti. Na taj će način svi čimbenici u kulturi moći lakše planirati svoje programe, a i njihova bi vidljivost trebala biti mnogo kvalitetnija, dodaje Katarina Čeliković.

Drugi dio sastanka bio je posvećen temi financiranja udruga. Naime, na prethodnom sastanku udruga, održanom u prosincu 2011. godine, bilo je riječi i o kriterijima za dodjelu sredstava prilikom natječaja koji raspisuje HNV za sufinanciranje kulturnih udruga i manifestacija. Predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić je istaknuo kako je pitanje racionalne raspodjele sredstava još uvijek otvoreno, te naglasio važnost ukrupnjavanja manifestacija, čime bi se povećala atraktivnost i kvaliteta onoga što udruge nude.

susret s udrugama10.03.2012.-2„S jedne strane, mi imamo neku vrstu hiperprodukcije manifestacija od oko 130 na godinu, što znači da gotovo svaka tri dana imamo neko kulturno događanje. S druge strane, imamo paradoks da svaka od tih manifestacija ponaosob nije dovoljno atraktivna, niti medijski, niti turistički tj. komercijalno za mjesto u kojem se održava. Tako se smanjuje mogućnost učinkovitog financiranja tih manifestacija, što ne bismo smjeli dopustiti. Ako bismo oko 2 milijuna dinara namijenjenih u ovu svrhu podijelili s brojem od 130 manifestacija, svaka bi dobila nešto više od 15 tisuća dinara. Zato je naš apel da se udruge udružuju u zajedničku organizaciju manifestacija, na principu rotacije: da se ona svake godine održava u drugom mjestu iz kojeg udruga sudionica dolazi. Na takvoj manifestaciji će onda sudjelovati veći broj udruga, bit će alocirana veća sredstva što može uvjetovati i bolju organizaciju i veću atraktivnost", rekao je Darko Sarić Lukednić.

Darko Sarić Lukendić ukazao je i na pozitivan primjer Subotice koja je ove godine po prvi puta izdvojila posebna sredstva za rad nacionalnih vijeća u lokalu, temeljem Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina. Iznos tih sredstava za hrvatsku zajednicu iznosit će oko 500.000 dinara i ona će, kako ističe, biti usmjerena prema hrvatskim udrugama kulture s područja Subotice.

Prihvaćen program „Godine velikana"
Na susretu je predočen i prijedlog programa obilježavanja stoljetnih obljetnica hrvatskih velikana u Vojvodini, kojega je sačinio ZKVH nakon preliminarnih susreta s nositeljima određenih programa i predstavnicima medija na hrvatskom jeziku. Program je prihvaćen u cjelini i udruge su prihvatile prijedlog da se u svakom mjestu na primjeren način obilježi Godina velikana kako bi se cijela hrvatska javnost, pa i šira, upoznala s njihovim stvaralaštvom i postignućima.

„Bilo bi lijepo kada bi ovaj primjer slijedile u lokalne samouprave u Šidu, Rumi, Srijemskoj Mitrovici... Mi bismo istim principom relocirali ta sredstva udrugama. HNV će se ove godine angažirati tj. lobirati da još neka od lokalnih samouprava u tu svrhu izdvoji sredstva u proračunu za iduću godinu i na ovaj način ispuni svoje zakonske obveze", kaže on.

HNV će također pratiti i natječaje lokalnih samouprava na koje hrvatske udruge mogu aplicirati , a u cilju pribavljanja podataka u kolikoj mjeri hrvatske udruge apliciraju na ove natječaje i u kojoj mjeri dobivaju sredstva u odnosu na neke druge nacionalne zajednice. „Time ćemo utvrditi gdje smo eventualno podzastupljeni i gdje bismo možda trebali reagirati prema određenoj lokalnoj samoupravi", pojašnjava Sarić Lukednić.

Predstavnici više udruga nazočnih na sastanku istaknuli su kako surađuju s lokalnim samoupravama i da dobivaju sredstva, ali da se ona mahom isplaćuju naknadno i da nisu dovoljna za ozbiljnije djelovanje. Ipak, postoje primjeri udruga, poput HKD-a „Šid" koje je u proteklih godinu i pol dana, koliko postoji, putem sponzorstava, osiguralo sredstva za nošnje i tambure.

„Kako bismo osigurali potrebna sredstva za rad imali smo prošle godine tzv. 'misiju prošenja' kada smo posjećivali općine u Hrvatskoj, koje su nam, moram priznati jako lijepo pomogle. Također, išli smo i po privatnim poduzećima čiji su vlasnici Hrvati od kojih smo također dobili neka sredstva. Od prikupljenog novca uspjeli smo kupiti 10 instrumenata i 16 šokačkih nošnji", kazao je Josip Hodak, predsjednik HKD-a „Šid".

susret s udrugama10.03.2012.-4Također valja spomenuti i primjer HKPD-a „Matija Gubec" iz Tavankuta koje aplicira i na natječaje koji nisu isključivo vezani za manjinske zajednice. „Mi se s našim potencijalima, posebice Galerijom kolonije naive u tehnici slame, želimo uključiti u područje ruralnog turizma", kaže za HR dopredsjednik udruge Ivan Dulić. „S tim ciljem smo primjerice aplicirali na natječaj Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo. To nužno ne znači da ćemo sredstva dobiti, ali se trudimo doći do sredstava, prateći sve natječaje. U kontekstu promidžbe stvaralaštva u tehnici slame i ruralnog turizma već dvije godine unatrag aplicirali smo na IPA projekt s partnerom iz Hrvatske, koji je, nažalost, oba puta zatajio. Sad sličnu stvar pokušavamo napraviti s Hrvatskom manjinskom samoupravom iz Kaćmara u Mađarskoj, koja bi nam bila prekogranični partner. U takvim projektima vidimo mogućnost financiranja i razvijanja našeg rada", dodaje Dulić.

Glede zajedničkog djelovanja udruga, poznati primjer je manifestacija »Šokci i baština« koja će se ove godine održati u Bačkom Bregu i okupiti sve šokačke udruge iz Vojvodine, ali i jednu iz Santova u Mađarskoj. „Prošle je godine ta manifestacija bila u Sonti, gdje je KPZH 'Šokadija' slavila deset godina rada, a ove godine u Beregu jer naša udruga slavi 85 godina postojanja", kaže Tamara Lerić, predsjednica HKPD-a „Silvije Strahimir Kranjčević" iz Berega. „Tema ovogodišnje manifestacije 'Šokci i baština' bit će svatovske pjesme i običaji Šokaca, uz upriličenje scenskog prikaza. Ova će manifestacija biti održana krajem listopada ili početkom studenoga".

Seminari za voditelje folklora i tamburaša
Na prijedlog predstavnika udruga, odlučeno je da HNV uz logističku potporu ZKVH-a organizira stručne seminare za voditelje folklornih sekcija i za tamburaške sastave. To je zaključak koji su podržali svi nazočni na sastanku budući da se, kako je istaknuto, osjeća veliki deficit upravo takvih kadrova u više mjesta, a da unutar nekih udruga postoje kadrovi koji mogu stručno pomoći u obuci.

S druge strane, zanimljiva je situacija u Općini Bač u kojoj postoji čak pet hrvatskih udruga na oko 1400 Hrvata u tom mjestu. Predstavnici dviju udruga iz te općine - „Mostonge" i „Tragova Šokaca" - slažu se kako je njima nužno zajedničko djelovanje.

susret s udrugama10.03.2012.-5„Trudit ćemo se da surađujemo više nego ranije, jer nas ima malo, a i uvjeti za rad nam nisu zavidni. U tom smislu, organizirat ćemo sastanak svih udruga iz Bača, da vidimo što možemo učiniti na zajedničkom planu", kaže novoizabrani predsjednik HKUPD „Mostonga" Antun Šamanović Baja.

Predsjednica UG „Tragovi Šokaca" Stanka Čoban kaže kako postoji ideja i da se pet udruga u Baču integrira u Hrvatski kulturni centar. „Smatram da bismo tako kreirali i više programa i lakše dolazili do sredstava. Intenzivniju suradnju s 'Mostongom' počinjemo ove godine, a nadam se da će i ostali uključiti", kaže Stanka Čoban.

Putem bolje programske suradnje poći će, čini se, i udruge u Srijemu, koje će imati radni sastanak 18. ožujka u Srijemskoj Mitrovici.

Tekst: Katarina Čeliković i  Davor Bašić Palković
Fotografije: Ljiljana Dulić Mészáros

 

 


 

 


Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
  • Izložba Vrijeme nade – slamarska umjetnost NKB Hrvata Bunjevaca i Ukrajinaca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima