Pokrajinska vlada imenovala Tomislava Žigmanova za ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, žalba dr. sc. Aleksandre Prćić kao neosnovana odbijena

Objavljeno: 23.10.2017. Pregleda: 33

pokrajinska vladaPokrajinska vlada je na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine donijela Rješenje broj 022-723/2017 kojim se Tomislav Žigmanov, profesor filozofije, imenuje za ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (u daljem tekstu Zavod) na razdoblje od četiri godine. Rješenje je stiglo u Zavod 17. listopada 2017. godine, i zavedeno je pod brojem 1-29/2017.

S obzirom na to da je ovim Rješenjem okončan proces za izbor ravnatelja, a radi potpunog i istinitog informiranja javnosti, donosimo cjelovitu genezu izbornog procesa.

Prema Zakonu o kulturi Upravni odbor je dužan raspisati i provesti Javni natječaj za izbor ravnatelja. Zakon izričito propisuje da nepravovremene, nedopuštene, nerazumljive, nepotpune i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Upravni odbor odbacuje Zaključkom protiv kojeg se može izjaviti posebna žalba osnivaču (u ovom slučaju Pokrajinskoj vladi i Hrvatskom nacionalnom vijeću) u roku od tri dana. Nadalje, Upravni odbor je dužan dostaviti osnivaču obrazloženi prijedlog liste kandidata koji zadovoljavaju opće uvjete propisane Zakonom o kulturi i posebne uvjete koje propisuje ustanova svojim Statutom.

Sukladno zakonu, Upravni odbor Zavoda je na svojoj III. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donio Odluku o usvajanju teksta Javnog natječaja za izbor ravnatelja Zavoda. Tekst natječaja: http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/summary/9-priopcenja/1040-javni-natjecaj-ta-ravnatelja-zavoda Ovom odlukom je precizirano da će Natječaj biti objavljen 21. srpnja 2017. godine u tjedniku Hrvatska riječ, dnevnom listu Danas i na internetskoj stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te da će trajati 15 dana, odnosno do 4. kolovoza 2017. godine.

U ovom razdoblju su na adresu Zavoda pristigle dvije prijave. Prva dana 26. srpnja 2017. kandidatkinje dr. sc. Aleksandre Prćić, zavedena pod urudžbenim brojem 86/2017, i druga kandidata Tomislava Žigmanova dana 2. kolovoza 2017., zavedena pod urudžbenim brojem 90/2017. Otvaranje pristiglih prijava i razgovor s kandidatima obavljen je u okviru IV. sjednice Upravnog odbora Zavoda održane 29. kolovoza 2017. godine. Nakon uvida u pristiglu dokumentaciju u okviru natječajnih prijava, i nakon razgovora s kandidatima za ravnatelja, Upravni odbor Zavoda je usvojio sljedeće odluke:

 • Odluka o usvajanju zaključka broj 5-26/2017, kojom se prijava kandidatkinje dr. sc. Aleksandre Prćić odbacuje kao nepotpuna jer nije priložila validan dokaz o posjedovanju 5 godina radnog iskustva u struci (članak 36 Zakona o kulturi), to jest 5 godina radnog iskustva u području kulture, znanosti i umjetnosti (stavak 2 posebnih uvjeta Natječaja za izbor ravnatelja Zavoda);
 • Odluka o usvojenom prijedlogu liste kandidata za izbor ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata broj 5-27/2017, u kojoj je navedeno da kandidat Tomislav Žigmanov ispunjava sve opće i posebne uvjete Natječaja;
 • Odluka o davanju mišljenja o stručnim i organizacijskim sposobnostima u postupku imenovanja ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata broj 5-28/2017 kojom je obrazloženo mišljenje Upravnog odbora o kandidatu Tomislavu Žigmanovu na temelju obavljenog razgovora, profesionalnog iskustva i predloženog Programa rada i razvoja Zavoda za naredno četverogodišnje razdoblje.

Odluka broj 5-26/2017 uz pouku o pravnom lijeku je poslana kandidatkinji dr. sc. Aleksandri Prćić, a odluke broj 5-27/2017 i 5-28/2017 zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom kandidata s Liste i izvod iz zapisnika sa sjednice Upravnog odbora (u dijelu koji se odnosi na razgovor s kandidatima) poslane su Hrvatskom nacionalnom vijeću dana 1. rujna 2017. godine radi utvrđivanja prijedloga Pokrajinskoj vladi za imenovanje ravnatelja.

Dana 8. rujna u Zavod je stigao dopis iz Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) koji je zaprimljen pod urudžbenim brojem 98-1/2017 i kojim se obavještava Zavod da je kandidatkinja za ravnatelja dr. sc. Aleksandra Prćić uložila žalbu na Odluku Upravnog odbora Zavoda broj 5-26/2017 i da se tim povodom od Zavoda traži dostavljanje cjelokupne dokumentacije kandidatkinje Aleksandre Prćić radi daljeg postupka odlučivanja po žalbi.

Dana 11. rujna administrativna služba Zavoda dostavlja HNV-u cjelokupnu dokumentaciju imenovane kandidatkinje.

Nakon sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća održane 29. rujna 2017. godine na adresu Zavoda stigla su dana 2. listopada dva dokumenta Hrvatskog nacionalnog vijeća:

 • Odluka o prijedlogu za odbijanje žalbe na odluku o usvajanju zaključka Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, zavedena u arhivi Zavoda pod brojem 98-3/2017, kojom se Pokrajinskoj vladi predlaže odbijanje žalbe kandidatkinje za ravnatelja dr. sc. Aleksandre Prćić kao neosnovane, i
 • Odluka o prijedlogu za imenovanje ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, zavedena u arhivi Zavoda pod brojem 98-4/2017, kojom se Pokrajinskoj vladi kao osnivaču predlaže Tomislav Žigmanov, profesor filozofije iz Subotice, za ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Isti dan po primitku Odluka o prijedlozima Hrvatskog nacionalnog vijeća, 2. listopada 2017. godine, administrativna služba Zavoda je uputila Pokrajinskoj vladi dva dopisa:

 • Prvi dopis pod brojem 98-5/2017 uz koji se dostavljaju svi dokumenti u vezi prijedloga za izbor ravnatelja: Odluka Hrvatskog nacionalnog vijeća, Odluka Upravnog odbora Zavoda o usvojenom prijedlogu liste kandidata, Odluka o mišljenju Upravnog odbora Zavoda o stručnim i organizacijskim sposobnostima kandidata s Liste, izvod iz Zapisnika s IV. sjednice Upravnog odbora i cjelokupna natječajna dokumentacija kandidata s Liste Tomislava Žigmanova.
 • Drugi dopis pod brojem 98-6/2017 uz koji se dostavljaju svi dokumenti za odlučivanje po osnovi žalbe dr. sc. Aleksandre Prćić na Odluku o usvajanju zaključka Upravnog odbora Zavoda: Odluka Hrvatskog nacionalnog vijeća o prijedlogu za odbijanje žalbe, Odluka o usvajanju zaključka Upravnog odbora Zavoda kojom je odbačena prijava kandidatkinje kao nepotpuna i cjelokupna natječajna dokumentacija kandidatkinje dr. sc. Aleksandre Prćić.

Po zakonu o kulturi Pokrajinska vlada kao osnivač Zavoda donosi konačni sud o tome je li postupak za izbor ravnatelja proveden sukladno Zakonu, donosi konačno rješenje o imenovanju, i odlučuje o eventualnim žalbama na izborni postupak.

Dana 17. listopada 2017. je na adresu Zavoda stiglo Rješenje Pokrajinske vlade broj 022-723/2017 doneseno na sjednici održanoj 12. listopada, koje je po primitku zavedeno u arhivi Zavoda pod brojem 1-29/2017, a kojim se Tomislav Žigmanov, profesor filozofije, imenuje za ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na razdoblje od četiri godine.

Dana 18. listopada 2017. godine je na adresu Zavoda stiglo i Rješenje Pokrajinske vlade broj 022-670/2017 doneseno također na sjednici održanoj 12. listopada, koje je po primitku zavedeno u arhivi Zavoda pod brojem 1-30/2017, kojim se odbija kao neosnovana žalba dr. sc. Aleksandre Prćić na Odluku Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, pozivajući se u obrazloženju na Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-1129/2008 koje objašnjava što predstavlja radno iskustvo u određenom području i način na koje se ono dokazuje.

Po primitku posljednja dva dokumenta Pokrajinske vlade smatra se da je proces izbora ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata uspješno okončan i da je od 17. listopada 2017. godine Tomislav Žigmanov započeo novi četverogodišnji mandat na mjestu ravnatelja Zavoda.

Josip Bako

administrativno – poslovni tajnik

Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2024
  Najave i kalendar
 • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
 • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
 • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima