Raspisan natječaj HNV-a za hrvatske udruge kulture

Objavljeno: 07.06.2016. Pregleda: 65

HNV logoHrvatsko nacionalno vijeće raspisalo je natječaj za sufinanciranje hrvatskih udruga kulture u Republici Srbiji u 2016. godini. Udrugama je na ovaj način na raspolaganju milijun i petsto tisuća dinara iz proračuna HNV-a za sufinanciranje njihovih djelatnosti. Cilj natječaja je očuvanje i promicanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji, kao i potpora u radu kulturnih udruga koje djeluju unutar hrvatskoga kulturnog prostora u Republici Srbiji. Natječaj je objavljen 3. lipnja 2016. godine u tjedniku Hrvatska riječ, a rok za predaju natječajne dokumentacije je 15 dana od dana objave. Nepravodobne, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati.

Pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge (društva) koje djeluju u Republici Srbiji.

Popunjene prijave podnose se isključivo na obrascu HNV-a, putem pošte ili osobno, na adresu: Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva 13, 24000 Subotica, s naznakom: „Za natječaj“.

Obrazac za prijavu na natječaj može se preuzeti na web stranici Hrvatskog nacionalnog vijeća (klikom na dokument pod nazivom Natječajna prijava ispod banera koji se nalazi u vrhu glavne stranice, ispod hrvatskog grba na hrvatskoj zastavi), u uredu HNV-a u Srijemskoj Mitrovici ili sa web portala ZKVH-a.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje slijedećih aktivnosti:
1. Zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji;
2. Organiziranje manifestacija kulture lokalnog, regionalnog ili međunarodnoga karaktera;
3. Audio-vizualno dokumentiranje tradicijske kulture i običaja hrvatske zajednice u Republici Srbiji;
4. Izdavanje knjiga;
5. Sufinanciranje redovite djelatnosti.

Kriteriji raspodjele sredstava:

1. Regionalna ravnomjernost;
2. Vrijednosni, umjetnički i estetski kriteriji, kvaliteta i profesionalnost u radu;
3. Tradicionalni karakter manifestacije ili nakladničkog projekta u kulturnom prostoru hrvatske zajednice;
4. Doprinos ostvarivanju regionalne i međunarodne kulturne suradnje;
5. Doprinos njegovanju kulture, unapređenju i promicanju tradicionalnog i suvremenog umjetničkog stvaralaštva nacionalne zajednice.

Odobrena sredstva bit će isplaćivana sukcesivno, sukladno dinamici priljeva sredstava na račun HNV-a i datumu održavanja manifestacije.

Udruge kojima budu odobrena sredstva po ovom natječaju u obvezi su:
1. prilikom organizacije manifestacija, na istima jasno istaknuti obilježja hrvatske zajednice u Republici Srbiji,
2. naznačiti da je u realizaciji manifestacije ili projekta sudjelovalo Hrvatsko nacionalno vijeće,
3. poslati financijsko izvješće u roku od 15 dana nakon realizacije projekta, a najkasnije do konca 2016. godine.

Hrvatsko nacionalno vijeće neće uzimati u razmatranje prijave podnositelja kojima su dodijeljena sredstva na temelju prijašnjih natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća, a nisu podmirili obveze preuzete po tim natječajima i nisu dostavili financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava. Također, podnositelji koji ne dostave financijsko izvješće i koji se ne budu pridržavali ovih odredbi neće imati pravo sudjelovati na sljedećem natječaju HNV-a.

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • ZKVH i Prelje u programu Noć muzeja u Baji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
  • Izložba Vrijeme nade – slamarska umjetnost NKB Hrvata Bunjevaca i Ukrajinaca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima