Sintaktostilistička obilježja romana Posliednji Gizdarev Ivana Antunovića

Objavljeno: 23.04.2024. Pregleda: 6

Autor(i): Perica Vujić

Godina: 2022.

Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 14: 213-218

Sažetak

Stilistika je znanost koja se svojim područjem istraživanja nalazi između jezika i književnosti. U ovome radu istraživani su sintaktostilemi, jedinice pojačajne izražajnosti na sintaktičkoj razini. Sintaktostilemi pripadaju području lingvističke stilistike koja se naziva sintaktostilistika, a nju čini spoj dviju disciplina: sintakse kao dijela gramatike koji proučava rečenično ustrojstvo i stilistike koja istražuje stil. U romanu Posliednji Gizdarev Ivana Antunovića proučavana su dva sintaktostilema: figure konstrukcije i pasivne rečenice. Figurama konstrukcije kao što su inverzija, akumulacija, elipsa, hiperbaton, polisindeton, zeugma, enalaga narušava se neutralni red riječi što utječe na dinamiku rečenice, dok pasivne rečenice imaju ulogu atributa, u njima se naglašava vršitelj radnje kada je to važno za daljnji razvoj radnje i koriste se u ulomcima kada svećenici govore o službi Božjoj.

Ključne riječi: lingvostilistika, sintaktostilem, Posliednji Gizdarev, Ivan Antunović, figure konstrukcije, pasivne rečenice

Cijeli članak će se moći preuzeti nakon izlaska iz štampe sljedećeg broja Godišnjaka.

Najave i kalendar

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Predstavljanje knjige „Tragovi trajanja“ o Hrvatskom groblju u Boki
  • Izložba slika s umjetničke kolonije Stipan Šabić 2023.
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima