Manifestacijski turizam (I.)

Objavljeno: 07.05.2019. Pregleda: 64

manifestacijski turizamŠto je manifestacijski turizam? Što su turističke manifestacije? Svatko bi odmah na to pitanje reagirao zaključkom da su to javni programi, događaji, svečanosti i priredbe interesantni i privlačni za turiste. To je u suštini točno, ali kao i svaka ljudska djelatnost ima svoje specifičnosti, zakonitosti i pravila bez obzira radi li se o manifestacijama lokalnog, regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog značaja.

 

 

 

Foto: facebook Golubinačke mačkare

Turističke manifestacije nastaju kao produkt podudaranja interesa tri ključna elementa: destinacije – mjesta i/ili regije u kome se održava, stanovništva koje živi na lokaciji manifestacije i posjetitelja koje privlači atraktivnost manifestacije. Objekti kao motivi samo kraće vrijeme mogu biti zanimljivi posjetiteljima, događanja su ta koja privlače ljude! Suvremeni turisti traže i žele doživljaj, a to im pruža upravo manifestacijski turizam.

Festivali i događaji

U bogatoj i raznovrsnoj turističkoj ponudi, u suvremenom turizmu sve se više pažnje poklanja manifestacijskom turizmu. Ovaj vid turizma, kao što mu i ime kazuje, vezan je za manifestacije – atraktivne događaje i predstavlja vrstu turizma koja može, a i doprinosi povećanju opsega turističke potražnje, posebno u sazvučju s prirodnim i antropogenim turističkim vrijednostima jednog mjesta, grada ili regije.
Manifestacije su uvijek vezane ili za neku proslavu ili za organiziranje atraktivnih događaja. Imaju svoj specifičan karakter umjetničkog, zabavnog, vjerskog, etnografskog, sportskog, folklornog, privrednog, znanstveno-obrazovnog, a ponekad i političkog sadržaja. Na osnovu toga nastala je i njihova klasifikacija na sljedeće vrste manifestacijskog turizma:
– turističko-propagandne,
– etnografske,
– vjerske,
– umjetničke,
– privredne,
– političko-historijske,
– sportske,
– zabavne i
– znanstveno-stručne.

Manifestacije su nastale iz potrebe čovjeka da se zabavi, razonodi, rekreira, upozna nove predjele, navike, običaje i ljude, razmijeni ideje, iskustva i ostvarenja, a sve to uz promjenu svoje životne i radne sredine. Korijene imaju u nekadašnjim ritualima i duhovnim vjerovanjima, često povezanim sa sezonskim ciklusima prirodnog okruženja (sjetva, berba, žetva i sl.). Tako su nastali vašari, smotre, sajmovi, izložbe, sportska natjecanja (sjetimo se olimpijskih igara starih Grka), skupovi (preteče današnjih kongresa) i slična druga okupljanja, odnosno priredbe.
Istraživanjima manifestacijskog turizma više pažnje poklanja se od osamdesetih godina prošlog stoljeća, a prednjače anglosaksonske zemlje. Svojim značajem nadišao je turizam kao privrednu djelatnost i od navedenog vremena spominje se kao posebna industrija – event industry (industrija događaja). Kao dobar pokazatelj ove nove industrije služe podaci da se godišnje u svijetu održi preko milijun različitih (službeno registriranih) turističkih manifestacija s godišnjim prihodom od preko 45 milijardi USD s približno 700 milijuna posjetitelja!
Značaj turističkih manifestacija, uz iznesene brojčane pokazatelje ogleda se i u jačanju imidža destinacije, dajući joj novi turistički proizvod. Karakteristika i atraktivnost neke manifestacije i njeno uključenje u cilju obogaćivanja ukupne turističke ponude – proizvoda – može izazvati dominaciju nad prirodnim ili fizičkim odlikama kao turističkim motivima dotičnog prostora ili turističkog mjesta (primjerice karneval u Rio de Janeiru).

Lokalna slavlja – veliki potencijal

Pojam manifestacije potječe od latinske riječi manifestacion i označava javno ispoljavanje, pokazivanje, objavu, objavljivanje, odnosno javno izražavanje, priređivanje. U turizmu ovaj pojam ima mnogo širi značaj, jer se odnosi na događaj, tako da bi od nabrojanih značenja turizmu najpribližnije bilo priređivanje.
U inozemnoj literaturi i turističkoj praksi ovaj vid turizma se označava kao event tourism (događajni turizam), kao i festivals (festivali). Manifestacije predstavljaju različite događaje, predstavljanja. Sa stanovišta turizma to su oblici priređivanja programa sa zanimljivim sadržajem koji samostalno može privući posjetitelje. Kao najčešći oblici turističkih manifestacija izdvajaju se festivali. Festivali prema sadržaju imaju umjetnički, zabavni, obrazovni, kulturni ili etnografski karakter. Prema mjestu i značaju održavanja festivali mogu biti lokalni, zonski/regionalni, nacionalni i internacionalni. Predstavljaju turističku ponudu za samo određeni broj posjetitelja koji pri tom, posredstvom (prema programu) turističkih agencija i organizacija ili samostalno, obilaze i druge atraktivne turističke vrijednosti u mjestu održavanja festivala.
Usprkos tome da su mnogi od festivala jedna vrsta lokalnog slavlja, imaju značajno mjesto i ulogu za turistička kretanja. Ne samo da mogu privući posjetitelje u mjesto održavanja, već pridonose i kreiranju pozitivnog imidža destinacije, obogaćuju doživljaj turistima i tako mogu pridonijeti produžetku njihovog boravka. Festivali potiču i osjećaj zajedničkog ponosa, odnosno samopoštovanja zajednice. Predstavljaju važan potencijal za razvoj turizma.
U ponudi, turistička vrijednost za posjetitelja predstavlja objektivnu kvalitetu koja se subjektivno doživljava i cijeni, odnosno sveobuhvatnu kvalitetu resursa koja odlučujuće djeluje na posjetitelja pri zauzimanju stava – pozitivnog ili negativnog. Manifestacijski turizam predstavlja takav vid turističke ponude u kome je sadržaj manifestacije već sam po sebi turistička vrijednost koje same privlače potencijalne posjetitelje (poput velikih sportskih priredbi i natjecanja, privrednih ili umjetničkih manifestacija i sl.) i gdje je predviđen čitav niz pratećih programa, pa tako i turističkih, povezanih kako s prirodnim tako i s drugim, za mjesto održavanja karakterističnim antropogenim turističkim vrijednostima. Turističke manifestacije predstavljaju i dopunu/dopunske turističke sadržaje u turističkim mjestima i regijama u sezoni ili van nje. Manifestacijski turizam je važan motivator putovanja i jedan od najviše rastućih segmenata turističke privrede.
Manifestacije se održavaju i u mjestima koja nemaju turistički karakter, kao i u mjestima s atraktivnim, ali nedovoljno iskorištenim turističkim vrijednostima, odnosno u mjestima koja nemaju razvijenu turističku privredu. Za takva mjesta manifestacije lokalnog karaktera predstavljaju i mogu biti početna osnova kojom se privlače posjetitelji prije svega iz lokalnog okruženja i turisti/gosti koji borave u tom mjestu. Ukoliko je takva manifestacija dobro osmišljena, organizirana i posjeduje neku atraktivnost i/ili specifičnost već u nekom od sljedećih održavanja, zahvaljujući usmenoj reklami (prepričavanju) posjetitelja može postati vrijednost koja će svojim sadržajem i proširivanjem programa pridonijeti razvoju turizma naselja.

Izvor: Hrvatska riječ (Atila Dunđerski, dipl. turizmolog)

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini
  • Dvadeseta obljetnica Radio Marije u Srbiji
  • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
  • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima