Ususret 15. godišnjici osnutka NIU Hrvatska riječ (III.)

Objavljeno: 09.05.2017. Pregleda: 0

ususret godisnjici hrvGupčeva lipa je naziv godišnjaka Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavankuta. Predstavlja svojevrsnu kroniku Društva, u kojoj se objavljuju vijesti o radu, zatim o kulturnim i vjerskim događanjima, manifestacijama i aktivnostima tijekom godine. Prvi brojevi Gupčeve lipe objavljeni su za 1998. i 1999., obima su 16 stranica, a nakon pauze od 10 godina, nastavio je redovito izlaziti od 2009. Miroljub – tromjesečnik hrvatske kulturne udruge Vladimir Nazor iz Sombora. Počeo je izlaziti 1998. godine, a do sada je objavljeno 80-ak brojeva.

U listu, obima najčešće 16 stranica A4 formata, donose se informacije o radu i povijesti društva, te povijesti Hrvata u Somboru i njegovoj okolici. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom jeziku, premda ima priloga i na dijalektu, a surađuju mahom članovi Društva.

Tjednik Hrvatska riječ

Prvi je broj informativno-političkog tjednika – Hrvatska riječ izašao 31. siječnja 2003. i otada se u prodaji pojavljuje svakog petka. Izdaje ga istoimena novinsko-izdavačka ustanova, osnovana Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 8. V. 2002., na temelju inicijative koju je pokrenulo Hrvatsko akademsko društvo iz Subotice godinu dana prije. Glavna joj je svrha da na institucionalan i profesionalan način građanima hrvatske nacionalnosti u Vojvodini omogući ostvarivanje prava na cjelovito i pravodobno informiranje na vlastitu jeziku u području tiskanih medija izdavanjem informativno-političkoga glasila. Takva se svrha ostvaruje najprije redovitim financiranjem iz proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine, po čemu se tjednik Hrvatska riječ i razlikuje od svih drugih listova i informativnih tiskovina. Listususret godisnjici hrv 2 nosi ime tjednika koji je izlazio od 1945. do 1956. u Subotici. Pokrajinske su vlasti prije izbora 2004. osnivačka prava nad medijima na manjinskim jezicima prenijele na manjinska vijeća, te je tako i Hrvatsko nacionalno vijeće preuzelo osnivačka prava nad ustanovom, a time i tjednikom 30. srpnja 2004.

Drugi listovi

Sličnog profila kao i Miroljub je Glasnik Pučke kasine, koje je glasilo udruge Pučka kasina 1878. iz Subotice. Pokrenut je u povodu proslave 125 godina od osnivanja Pučke kasine – prvi broj je izišao iz tiska 1. rujna 2003. na 16 strana. Nakon više godina redovitog izlaženja, danas se neredovito izdaje. Objavljuju se članci o društvenim, političkim i kulturnim događajima iz hrvatske zajednice Subotice i okolice te o njezinoj povijesti. Uslijedio je Glas Šokadije, glasilo Kulturno-prosvjetne zajednice Hrvata Šokadija iz Sonte. Najavljen kao tromjesečnik, prvi broj je izašao u prosincu 2007. u nakladi NIU Hrvatska riječ iz Subotice.

U siječnju 2009. godine u Subotici, kao podlistak Glasa ravnice, počeo je izlaziti i Hrvatski Majur, list Mladeži DSHV-a. U njemu su pretežito objavljivani sadržaji vezani uz aktivnosti, događaje i prvake Mladeži DSHV-a. Izlazio je povremeno, a posljednji, 13. broj je objavljen 28. veljače 2014.

Iste – 2009. godine objavljen je i vjerski list Otac Gerard – glasilo Vicepostulature Sluge Božjega oca Gerarda Tome Stantića. Izlazi u Somboru kao polugodišnjak i do sada je objavljeno 16 brojeva. Temeljni mu je cilj upoznavanje i popularizacija života i djela najčuvenijeg karmelićanskog redovnika iz Bačke i „našeg kandidata za sveca“ Katoličke crkve.

Od kolovoza 2013. godine u Subotici izlazi mjesečnik za kulturu, povijest, znanost i društvo Hrvatske novine u nakladi Hrvatske nezavisne liste. Koncipiran više kao magazin, u listu se objavljuju tematski napisi iz kulture, povijesti i vjere, zatim književni i publicistički napisi, što znači da izostaju bogatiji informativni sadržaji.

Srpnja 2015. iz tiska je izašao prvi broj „informativno-pastoralnog lista“ Srijemske biskupije pod nazivom Nada i do sada je objavljeno tri broja, što znači da ima polugodišnji ritam izlaženja. Nada je prvi i jedini vjerski list na hrvatskome koji piše o, mahom vjerskim, događajima unutar Srijemske biskupije, a posljednji koji je pokrenut unutar hrvatske zajednice u Vojvodini.

Antrfile

Dva specijalizirana lista

ususret godisnjici 4Slično kao i druge nacionalne manjine u Vojvodini, i Hrvati imaju dva specijalizirana lista koja su namijenjeni djeci i mladima. Oba su mjesečnici, a izlaze kao podlisci tjednika Hrvatska riječ. Kao prvi list za djecu na hrvatskom jeziku u povijesti novinstva u Bunjevaca i Šokaca u Bačkoj Hrcko, dječji povremeni podlistak tjednika Hrvatska riječ počeo je izlaziti u prosincu 2003. Od 2005. izlazi mjesečno svakoga pretposljednjega petka u mjesecu, a broj stranica ustalio se na 24.ususret godisnjici 3

Prvi, pak, broj podlistka za mladež Kužiš, kao glasilo Udruge građana CroV i NIU Hrvatska riječ, pojavio se u srpnju 2007., drugi u rujnu iste godine na 16 stranica. Vremenom se obim ustalio također na 24 stranice, a izlazi uz tjednik Hrvatska riječ posljednjeg petka u mjesecu. Uz časopis Kužiš se službeno navodi kako „promovira teme mladih, te pridonosi učenju ili usavršavanju hrvatskoga standardnoga jezika, navikavajući mlade viših razreda osnovnih škola, srednjoškolce i studente na praćenje medija na hrvatskom jeziku“.

Izvor: Hrvatska riječ (Tomislav Žigmanov)

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2022
    Najave i kalendar
  • Izložba radova od slame - Dužijanca 2022
  • Tamburaška večer - Dužijanca 2022
  • Umjetnička kolonija Stipan Šabić 2022.
  • Skupština risara i folklorna večer
  • Gradska dužijanca: središnja proslava - Dužijanca 2022
Pogledajte sve