Natjecanje aranžera izloga sa motivima „Dužijance“

Objavljeno: 21.08.2017. Pregleda: 35

aranziranje izlogaMeđu zanimljivijim sadržajima Dužijance je svakako i natjecanje aranžera izloga. Ukrašavanje izloga u centru grada motivima i predmetima u duhu ove žetvene svečanosti je zapravo uvod u tjedan središnje proslavu Dužijance. Stoga je cilj natjecanja da se kod građana i posjetitelja Subotice pobudi zanimanje za žetvenu svečanost.

Svi aranžeri se moraju pridržavati zadane teme i jasne poruke Dužijance – zahvale Bogu na rodu žita, novom kruhu i za sretno urađen ris – žetvu. Autori pokazuju svoje umijeće i maštovitost na zadanu aranziranje izloga sl.2temu. Ove je godine aranžirano osam izloga: JKP-a Pogrebno, cvjećare Buket i paket, Simpa, McDonaldsa, te butika Veruška, Mondo, Textil i Perspective.

I ove godine aranžeri su za svoja „likovna“ rješenja koristili hranu koja se poslužuje za risarski ručak, predmete i pomagala koja su risari koristili u risu, kruh, ispleten vinac od žita, vlaće žita, motive bunjevačke nošnje…, sve ono što je bilo dio života salašara u vrijeme risa i zahvale Bogu na rodu žita. Svaki od aranžera mora dati i naziv svojem radu.

Organizacijski odbor Dužijance imenuje tročlanu komisiju za ocjenjivanje aranžmana, po mogućnosti da jedan član bude etnolog, drugi poznavatelj temeljnih znanja iz teorije likovne umjetnosti i treći član poznavatelj salašarskog života. Ovogodišnju komisiju čine: Aleksandra Prćić (predsjednica), Marija Bošnjak i Branimir Kopilović. A evo i rezultata natjecanja. Prvo mjesto osvojio je Grgo Piuković za aranžman Dužijanca je…, u JKP Pogrebno, drugo mjesto pripalo je Miroslavi Pantelić i Jelici Šafer za Vridnu redušu, u butiku Textil, a treće mjesto Mariji Matković, Suzani Matković, Slavici Prćić, Sandri Stantić, Mariji Vidaković i Zori Vukov za aranžman Kruv od novog žita, u butiku Veruška. Posebno pohvaljen od žirija je aranžaman Đurđice Dulić i Snežane Džavić Risarski doručak – tradicija i budućnost, u McDonald‘s-u.

Izvor: Hrvatska riječ (N. Sudarević)

Obaveštenje o kolačićima