Tomislav Žigmanov: Osvajanje slobode

Objavljeno: 25.08.2011. Pregleda: 7

Koncem kolovoza 2011. godine je u nakladi Hrvatskog akademskog društva objavljena nova knjiga Tomislava Žigmanova „Osvajanje slobode - Hrvati u Vojvodini deset godina nakon listopadskoga prevrata 2000." Knjiga je obima 150 stranica, urednik je profesor povijesti i sociologije Mario Bara, a recenzenti su dr. sc. Robert Skenderović, znanstveni suradnik s Hrvatskoga instituta za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda i  dr. sc. Aleksandar Vukić, znanstveni suradnik na Institutu za migracije i narodnosti iz Zagreba. Knjigu je likovno opremio Darko Vuković, a tehnički je uredio Gábor Mészáros. Sadržaj ove znanstvene studije o aktualnom društvenom položaju Hrvata u Vojvodini strukturiran je na sljedeći način: nakon iznošenja osnovnih činjenica o Hrvatima u Vojvodini, slijedi dio o njihovu udjelu u slomu režima Slobodana Miloševića, uz naznaku o ostvarenim rezultatima u političkoj reprezentaciji sve do danas. Nakon toga se govori o tranziciji u Srbiji, i to, prije svega, kroz prizmu njezinih posljedica po Hrvate, a zatim o izgradnji nacionalno-manjinske institucionalne infrastrukture i ostvarivanju manjinskih prava Hrvata u Vojvodini. Slijedi dio u kojem se tematizira pitanje politike financiranja potreba i interesa nacionalnih manjina u Srbiji na primjeru hrvatske zajednice, a na koncu se piše o hrvatsko-srpskim odnosima i vanjskoj politici Republike Hrvatske. Na kraju, umjesno zaključka, elaborira se ukratko pitanje perspektive Hrvata u Vojvodini te donosi bibliografska građa o Hrvatima u Vojvodini u razdoblju od listopada 2000. pa do konca 2010. Knjiga također sadrži i imenski registar te donosi i kratku biografsku bilješku o autoru.

U predgovoru knjizi autor Žigmanov je, među ostalim, naveo sljedeće:

(...) U knjizi se polazi od stava da su Hrvati u Vojvodini složen društveni činitelj i promatraju se kao manjinska nacionalna zajednica kroz prizmu pulsiranja u suvremenoj srbijanskoj zbilji nakon odlaska s vlasti Slobodana Miloševića 5. listopada 2000. godine. Pri tomu, treba reći na početku, naša namjera nije bila dati jedan cjeloviti i potpuni prikaz tako definiranoga predmeta - takvo što nam se čini izlišnim, nego tek sljedeće: iznijeti važnije činjenice vezane uz Hrvate u Vojvodini kao manjinske nacionalne zajednice na početku XXI. stoljeća, opisati većinu glavnih procesa kojima su bili izloženi ili koje su sami poduzimali na nacionalno-manjinskom planu te sumarno prikazati rezultate istih. (...)

U recenzijama je, pak, istaknuto sljedeće:

(...) Autorov stil je jasan i bridak, pa je knjiga pisana vrlo otvoreno. Žigmanov analitički zadire u društvene i političke odnose koji su oblikovali manjinski položaj Hrvata u Srbiji tijekom posljednjeg desetljeća i bez sustezanja govori o svim problemima koji su ih pogađali. (...)

(dr. sc. Robert Skenderović)

(...) Koncepcijski i sadržajno riječ je o iznimno vrijednoj knjizi. Autor je koristeći politološku i povijesnu metodu te institucionalnu analizu napisao veoma uspjelu studiju slučaja o položaju hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji. (...)

(dr. sc. Aleksandar Vukić)


Izdanja drugih izdavača

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • Prelo mladeži u Subotici
  • Šokačka večer u Vajskoj
  • Marinbal u Lemešu
  • Prelo na salašu u Đurđinu
  • XIV. Gupčev bal
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima