Centar za popis NKB Hrvata u Srbiji

U okviru Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 26. svibnja 2012. godine osnovan je neformalni Centar za popis nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji koji će raditi na popisu i kandidiranju baštine kako za nacionalnu razinu tako i za Republiku Srbiju i UNESCO. Osnovni zadatak ovog Centra je da valorizira prijedloge za upis u Katalog nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji a ujedno i u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. U tu svrhu Centar je oformio Komisiju čiji je osnovni zadatak da valorizira prijedloge za upis u Katalog nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Vojvodini/Srbiji a ujedno i u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije te ih proslijedi na usvajanje Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije.

 

Komisija za upis u Katalog NKBH/V-S:

Glavni koordinator: Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda

Timovi:

Etnomuzikologija: Vojislav Temunović (koordinator), Tamara Štricki Seg, Edi Tajm, + Zvonimir Pelajić,

Umijeća i obrti: Ljubica Vuković Dulić (koordinator), Sanda Benčik, Dario Španović, Sonja Periškić, Bojana Poljaković

Običaji: Sonja Periškić (koordinator), Marinko Piuković, Petar Pifat, Lucija Tošaki, Dajana Šimić, Dario Španović, Bernadica Ivanković, Bojana Poljaković, Kata Suknović

Jezik: Mirjana Crnković (koordinator), Katarina Čeliković, Zlatko Romić, Anita Đipanov Marjanović

Pravni aspekt: Svetislav Milanković (koordinator), Željko Pakledinac, Ladislav Suknović

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • Prelo mladeži u Subotici
  • Šokačka večer u Vajskoj
  • Marinbal u Lemešu
  • Prelo na salašu u Đurđinu
  • XIV. Gupčev bal
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima